Prodej ostrovské kabelovky

Prodej ostrovské kabelovky

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

některými vašimi kolegy jsem byl požádán, abych sdělil svůj pohled na záměr prodat městem vlastněnou společnost Kabel Ostrov s.r.o. (dále jen Kabel Ostrov), nebo-li privatizaci této společnosti a na pronájem kabelové sítě v majetku města Ostrov. Mnoho let jsem byl, nejen v pozici technika, u rozvoje kabelové televize v Ostrově. Díky tomu mám poměrně dobrý vhled do této problematiky a díky tomu, že již tři roky nejsem přímým účastníkem tohoto procesu, mám snad i jistý odstup a nadhled.

V souvislosti s prodejem Kabel Ostrov jsem přesvědčen, že privatizace je potřebná, ale musí být především ku prospěchu uživatelů, což jsou v drtivé většině občané města. Privatizace jejich spokojenost může zvýšit a musí to být cílem, a proto by měla být provedena s vhodnými podmínkami ukotvenými ve smlouvách, které lze zformulovat i bez znalosti všech detailů z oboru.

Aby se zastupitelé mohli s čistým svědomím rozhodnout pro prodej společnosti Kabel Ostrov s.r.o. a pronájem městské metropolitní telekomunikační sítě (označení „síť kabelové televize“ je zavádějící), měli by vědět odpovědi i na následující otázky:

1) Jakou zkušenost má nový vlastník a nájemce s provozováním metropolitní telekomunikační sítě, technologicky podobné té v Ostrově?

2) Pokud tu zkušenost nemá, kdo bude garantem za kvalitu služeb během a po změně vlastnických vztahů?

3) Jak je smluvně podchyceno využívání optických kabelů v majetku Ostrovské teplárenské a.s., nutných pro fungování stávajících služeb prostřednictvím metropolitní telekomunikační sítě?

4) Jsou předložené smlouvy vypracovány s vizí, že metropolitní telekomunikační síť v majetku města má být udržována a rozšiřována v zájmu její konkurenceschopnosti a přitom zůstala alespoň v horizontu dvou následujících volebních období v majetku města?

5) Je ve smlouvě o pronájmu metropolitní telekomunikační sítě dostatečný prostor pro průběžnou změnu dynamiky investic do jejího rozvoje v tomto rychle vyvíjejícím se oboru při zachování vlastnictví městem Ostrov?

6) Jaký je počet existujících přípojek k metropolitní telekomunikační síti a jaké je procento aktivních přípojek?

7) Jak často a jakým způsobem se bude kontrolovat počet existujících a procento aktivních přípojek k metropolitní telekomunikační síti?

8) Jaký je limit existujících a aktivních přípojek k metropolitní telekomunikační síti pro pokračování nájemní smlouvy?

9) Kdy, za jakých podmínek a v jakém rozsahu má město možnost jako majitel metropolitní telekomunikační sítě změnit parametry nájemní smlouvy, aby mohlo budoucí volnou kapacitu plně optické sítě nabídnout i jiným subjektům a zvýšit tím kvalitu služeb občanům?

Myslím, že bez znalostí odpovědí na výše uvedené otázky se může snadno stát, že během několika málo let se metropolitní telekomunikační síť stane bezcennou, nebo se pod rouškou, na první pohled velkých čísel o investicích do opravy, nenápadně stane de facto majetkem nájemce. Pokud je toto cílem předkládaných smluv, pak by bylo fér to přiznat a v tomto duchu jednat o parametrech i výši ceny prodeje a pronájmu ostrovské kabelovky.

Byl bych velmi rád, kdyby se i běžní občané, jako jsem já, dozvěděli odpovědi na výše uvedené dotazy, například prostřednictvím kabelové televize díky přenosu z projednávání uvedeného tématu zastupitelstvem. Pokud jste dočetli až sem, děkuji za vaši pozornost a věřím, že se vám kabelovku podaří zprivatizovat způsobem, se kterým budou spokojeni především uživatelé. Pokud by vás zajímalo, jak jsem došel k výše uvedeným dotazům, vydržte číst ještě pár řádek.

Na datové kabelové sítě uvnitř měst, lze nahlížet i jako na přirozený monopol, neboť podobně jako u vodovodu, nebo teplovodu není rozumné předpokládat, že do jednoho domu povede víc než jedna trubka. I z tohoto důvodu je nyní rozumné udržet metropolitní telekomunikační (a v budoucnu s přívlastkem optickou) síť v majetku města. Ne kvůli zdroji financí do městského rozpočtu, ale pro udržení a rozvoje konkurenčního prostředí mezi poskytovateli telekomunikačních služeb prostřednictvím pevné linky do domácností našich občanů. Doba, kdy na jednom optickém vláknu budete mít možnost si vybrat mezi několika firmami, jako jsou Kabel Ostrov, nebo Elektro S, je za dveřmi.

Současná hodnota společnosti Kabel Ostrov s.r.o. je dána především v téměř výhradním přístupu ke kapacitě kabelové sítě vlastněné městem. Velkou hodnotu má také vlastnictví smluvních vztahů s koncovými uživateli (cca 5000 domácností) připojených na koncové zásuvky podzemní kabelové sítě, vlastnictví smluv s poskytovateli televizních kanálů a případně vlastnictví smluv s poskytovateli jiného obsahu jako je internet. Mimochodem tržby za internetové služby poskytované po kabelové televizi se při využití například jen dvěma tisíci domácnostmi dají při současných cenách odhadnout někde kolem jednoho milionu za měsíc. Dalším velkým kapitálem Kabelu Ostrov je fakt, že většina uživatelů je s fungováním služeb na kabelové televizi převážně spokojená. Kdyby tomu tak nebylo, mohli dávno přejít ke konkurenci, která v Ostrově je a pokud jí občané nevyužívají, pak je to jen proto, že služby této konkurence nejsou natolik lepší, aby kabelovce přetáhli její uživatele v masovém měřítku.

Není asi diskuse o tom, že základním ukazatelem kvality nového vlastníka Kabelu Ostrov bude udržení si dominantního postavení na telekomunikačním trhu v Ostrově a určujícím parametrem k hodnocení úspěchu nebude pouze množství peněz utracených za opravy, či investice, ale počet spokojených, tedy platících uživatelů.

Bylo zmíněno, že Kabel Ostrov uzavírá smlouvy k užívání služeb. Tyto služby jsou realizovány prostřednictvím podzemní sítě kabelů a dalších zařízení, které nazýváme souslovím „síť kabelové televize“. Ten kdo pochopil doposud uvedené, tomu je jasné, že toto označení je dnes evidentně zavádějící a proto budu dál používat termín „městská metropolitní telekomunikační síť“. Je tomu tak i proto, že město v posledních letech investovalo nemálo prostředků do postupné výměny kovových koaxiálních kabelů za optické. To je správný směr a měl by být rozvíjen, aby síť byla konkurenceschopná. Trochu opomíjen, ale přesto za zmínku stojí i fakt, že část optických tras není v přímém majetku města, ale Ostrovské teplárenské a.s. Je tedy potřeba dohlédnout, zda-li je právně a správně podchycen i tento element transakce, aby se město v budoucnosti nedostalo do sporu s novým vlastníkem Kabelu Ostrov, například prostřednictvím Ostrovské teplárenské a.s., nebo zde nevznikaly vedlejší, netransparentní finanční toky k tíži města, případně k tíži odběratelů tepla, nebo zneužitelné ke korupci.

Pokud je mi známo, tak městská metropolitní telekomunikační síť zůstane v majetku města Ostrov a Kabelu Ostrov s novým majitelem v zádech ji bude i nadále pronajímat a Kabel Ostrov jí bude i udržovat v chodu a rozvíjet. V tom případě je v zájmu města, aby městská metropolitní telekomunikační síť neztrácela na hodnotě. Jak se to alespoň pokusit ohlídat a proč? Protože, jak již bylo uvedeno, plně optická metropolitní telekomunikační síť bude mít dostatečnou kapacitu k tomu, aby vlastník/město tuto kapacitu nabídlo více subjektům typu Kabel Ostrov, jež si budou svými službami na jedné fyzické síti konkurovat, a to přinese zvýšení kvality služeb občanům města. Je potřeba stanovit nějaké parametry, které budou snadno měřitelné a díky dynamice telekomunikačního trhu nejméně v intervalu jednoho roku. Výše jsem uvedl, že hodnotu společnosti Kabel Ostrov určuje, mimo jiné, počet platících domácností a to samé analogicky platí o městské metropolitní telekomunikační síti. Pokud bude nájemce, tedy Kabel Ostrov, řádně pečovat o městskou metropolitní telekomunikační síť města a rozvíjet ji, pak si udrží, nebo ještě lépe zvýší počet aktivních přípojek k této síti. Nemůže být argumentem, že bezdrátové technologie vytěsní kabelové telekomunikační sítě. To by platilo pouze v případě, že by kabelová síť neměla možnost se rozvíjet. Jak bylo uvedeno, možnost rozvoje tady díky optickým technologiím je a ty budou poskytovat větší kapacitu a stabilitu za nižší cenu, například pro videa s vysokým rozlišením a pro služby, které do našich domácností teprve přijdou. Toho jsou si zájemci o ostrovskou kabelovku vědomi a proto mají zájem do ní vstoupit.

Děkuji za pozornost.

S úctou Miloslav Liška

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial