Archiv kategorií: zastupitelstva

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku

Kompletní záznam od začátku Bod číslo 1 – Kontrola plnění usnesení Bod číslo 2 – Zpráva o činnosti Městské policie 2020 Bod číslo 3 – Rozpočtová opatření Bod číslo 4 – Dotace na bytovou výstavbu Bod číslo 5 – Smlouvy na individuální dotace 2021 Bod číslo 6 – Prodeje, nákupy, směny Bod číslo 7 – Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu MP, změny v rozpočtu PO, zprávy z výborů

Kompletní záznam od úplného začátku Bod číslo 1 – Kontrola plnění usnesení Bod číslo 2 – Zpráva o činnosti městské policie Bod číslo 3 – Nákupy, prodeje, směny Bod číslo 4 – Dotace na opravu vitráží kostela Bod číslo 5 – Úprava pravidel dotací na sport, kultury a volnočas Bod číslo 6 – Krušné hory západ – hospodaření 2019 Bod číslo 7 – Zrušení pravidel dotací pro sociální služby Bod číslo 8 – Prezentace studie revitalizace sportovní haly Bod číslo 9 – Rozpočtová opatření Bod číslo 10 – Dotace na podporu bytové výstavby Bod číslo 11 – Odpis nevymahatelných pohledávek Bod číslo 12 – Bezúročná půjčka městu Pernink na ordinaci lékaře Bod číslo 13 – Informace starosty, dotazy zastupitelů, změny v rozpisu rozpočtu

Kompletní záznam od úplného začátku Bod číslo 1 – Kontrola plnění usnesení Bod číslo 2 – Schválení ručení městem za úvěr Ostrovské teplárenské a.s. Bod číslo 3 – Dodatek smlouvy o autobusové dopravě v Ostrově Bod číslo 4 – Prodej pozemku u Atlantisu Bod číslo 5 – Dotace na opravu vitráží kostela sv. Archanděla Michaela Bod číslo 6 – Individuální dotace Bod číslo 7 – Podpora kultury, sportu a zájmových aktivit Bod číslo 8 – Individuální dotace na sport Bod číslo 9 – Rozpočtová opatření Bod číslo 10 – Podpora bytové výstavby Bod číslo 11 – MŠ Halasova návratná výpomoc na projekt „Přírodní zahrada“ Bod číslo 12 – Návratná výpomoc na výměnu kotle Bod číslo 13 – Informace vedení města, dotazy zastupitelů, změny v rozpočtech PO

Nyní si opět můžete snadno vyhledat, co slíbil nový provozovatel kabelové televize a internetu v Ostrově, kdo získá ocenění „Občan města Ostrova za rok 2019“, připravenost koupaliště na novou sezónu (poslední bod jednání) a jiné zajímavosti z jednání zastupitelstva města Ostrov. Omlouváme se za prodlevu zveřejnění způsobenou změnou použitých technologií. V případě problémů nám dejte vědět na e-mail: asistentka@trikoloraostrov.cz Přejeme vám ostrý obraz a jasný zvuk. Můžete kliknout na libovolnou položku v programu jednání, nebo použít vložená okna pod seznamem bodů jednání. Kompletní záznam od úplného začátku Bod číslo 1 – Kontrola plnění usnesení Bod číslo 2 – Závěrečný účet za rok 2019 rozdělení do fondů Bod číslo 3 – Rozpočtová opatření Bod číslo 4 – Prodej Kabel Ostrov s.r.o. Bod číslo 5 – Dotace na podporu výstavby bydlení Bod číslo 6 – Příspěvek na obnovu objektu v historickém centru města Bod číslo 7 – Občan města Ostrova roku 2019…

Číst více

10/15
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial